Episode 8: FinEduVR


Educa-messuilla FinEduVR-tiimi piti erittäin hyvän esityksen kokemuksistaan siitä, miten virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää opetuksessa. Otimme muutaman minuutin VR Finland Podcastin merkeissä ja keskustelimme, mistä FinEduVR:ssä on kyse ja mitä on opittu.

  • Mikä on yllättänyt kokeilujen aikana?
  • Miten hiljaisia teknologian kehitykseen liittyviä signaaleja voidaan tulkita ja huomata?
  • Miten VR voi edistää oppilaitosten markkinointia?
  • Miksi uuden teknologian kokeileminen on luonnollista oppilaitosmaailmassa?
  • Mitä kokemuksia eri laitteistoista on saatu?
  • Mitä hankkeessa seuraavaksi on tulossa ja kokeilun alla?
  • Missä oppiaineissa virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää tällä hetkellä?

Podcast #8: FinEduVR

Linkit